logo_advisio
Anelma

Anelma

Anelma

Anelma punomassa

Opinnot

Kotimaassa
2016, Pajunpunontaa,Monica Guilera Subirana, Jyväskylä
2009 - 2004, Pajunpunontaa korimestari Vilho Raatikaisen opissa
2004, Metallilankapunonta, Kuopio, opettaja Ann-Chatrin Snikars
2003, Pajutyöpaja, Kuusamo
2003, 2002 ja 2001 Tuohityöpaja, Tuupovaara
2003, Juurenpunontaa korimestari Martti Tauriaisen opissa
2002, Japanilainen punonta, Sulkava, opettaja Päivi Fukuda
2000, Master Basket-Weaver Workshop, Kuopio, opettaja Mary Butcher
1999, Paju maa- ja ympäristötaiteessa workshop, Kuopio, opettaja Jason Osborne
1996, Drawing and creative basketry making, Kuopio, opettaja Lois Walpole
2002, Aikuiskasvatuksen aineopinnot, Kuopion kesäyliopisto
1998, Opettajan pedagogiset opinnot, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen Opettajakorkeakoulu
1997, AMK-Artenomi, Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia
1994, Erityistekniikoiden artenomi, Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia
1980 Maanmittausteknikko, Rovaniemen Teknillinen Oppilaitos

Ulkomailla
2012 Madweaving, opettaja Linda Mowat
2009 Twill basketry, opettaja Linda Mowat
2001, Hisako Sekijima's workshop, Tanska
2000, Felt and Willow, Norja
1999, Picnic baskets and willow sculptures, Tanska

Työkokemus

Asiantuntija
Punonnan asiantuntija TV-ohjelmissa, projekteissa ja seminaareissa koti ja ulkomailla.

Opettaja
Punonnan opettaja käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksissa, kansanopistoissa, kansalaisopistoissa, puutarhaoppilaitoksissa, käsi- ja taideteollisuus ry:ssä, yhdistyksissä ja projekteissa koti- ja ulkomailla.

Työnäytösten pitäjä
Erilaisissa tapahtumissa, messuilla, projekteissa, museoissa koti- ja ulkomailla.

Luennoitsija
Punonnan luentoja koti- ja ulkomailla.

Tuottaja
7.9.-30.9.2009, kansainvälinen punonnan näyttely Pienestä Suurta, Kuopion Muotoiluakatemia.

Kirjan tekijä
2006, Atena, Koskinen & Savolainen & Väätäinen: Muistiin punottua, Wowen into Memory
2005, Atena, Saarikoski & Savolainen: Kaislanpunonta,
2004, WSOY, Savolainen & Väätäinen: Suomalainen pajukorikirja
2003, WSOY, Koskinen, & Savolainen: Suomalainen pajutyökirja, pajua kotiin ja puutarhaan

Omien tuotteiden myynti
Punojan Puoti, messuilla ja tapahtumissa koti- ja ulkomailla

Jäsenyydet

Punos ry
Suomen pitsinnyplääjät ry